HE 40/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
390/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1998 Päättynyt PTK 55/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1998 vp
Valmistunut

12.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1998 Päättynyt PTK 64/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 65/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1998 Päättynyt PTK 67/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1998

Vastaus
EV 40/1998 vp