Valtiopaivaasia HE 40/2000

HE 40/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Päätökset

1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1087/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2000 vp
Valmistunut

17.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna, että hyväksytään asiaa koskeva lausuma ja että lakialoitteet LA 44/1999 vp ja LA 136/1999 vp hylätään.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 6/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2000 Päättynyt PTK 143/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​