Valtiopaivaasia HE 40/2006

HE 40/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
429/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
430/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 14
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 9/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2006 Päättynyt PTK 56/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2006

​​​​