Valtiopaivaasia HE 40/2009

HE 40/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki terveyden edistämisen määrärahasta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
333/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
334/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
335/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveyden edistämisen määrärahasta

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

3. Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2009 Päättynyt PTK 35/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2009 vp
Valmistunut

15.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2009 Päättynyt PTK 40/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2009