Valtiopaivaasia HE 41/1993

HE 41/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi talletuspankkien toiminnasta annetun lain ja osuuskuntalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
866/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
867/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.1993 Päättynyt PTK 52/1993 1308

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/1993 vp
Valmistunut

14.09.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993 2495

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993 2780
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 102/1993 2789

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.10.1993