Valtiopaivaasia HE 41/1994

HE 41/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
401/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.04.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Jokela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

620

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 737

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/1994 vp
Valmistunut

29.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 908

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1026
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1057

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.1994

​​​​