Valtiopaivaasia HE 41/1996

HE 41/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

22.06.1996

Säädöskokoelma
408/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1343

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1996 vp
Valmistunut

23.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996 1981

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1996 Päättynyt PTK 72/1996 2020
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2101

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996

​​​​