HE 41/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

22.06.1996

Säädöskokoelma
408/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1343

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1996 vp
Valmistunut

23.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1996 Päättynyt PTK 72/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2020

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2101

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996

Vastaus
EV 61/1996 vp