Valtiopaivaasia HE 41/1997

HE 41/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: 6) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 32 ja 48 §:n muuttamisesta, EV 58/1997 vp

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
578/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
579/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
580/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
581/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 28 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
582/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
583/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

3) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

4) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

5) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 28 a §:n muuttamisesta

6) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/1997 vp
Valmistunut

16.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 68/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

​​​​