Valtiopaivaasia HE 41/1998

HE 41/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki lähestymiskiellosta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
898/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
899/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
900/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
901/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Uusi laki: Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta, LaVM 11/1998 vp

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
902/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lähestymiskiellosta

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

5) Uusi laki: Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta, LaVM 11/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 135/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1998 Päättynyt PTK 137/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1998 Päättynyt PTK 143/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot