Valtiopaivaasia HE 41/2002

HE 41/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
482/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
483/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
484/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
485/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002 16
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2002 vp
Valmistunut

19.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2002 Päättynyt PTK 50/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2002 Päättynyt PTK 53/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2002