Valtiopaivaasia HE 41/2005

HE 41/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
601/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
602/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Riihimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2005 Päättynyt PTK 47/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 77/2005 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

​​​​