Valtiopaivaasia HE 41/2010

HE 41/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
686/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
687/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Maisala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2010 Päättynyt PTK 37/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2010 vp
Valmistunut

15.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina, että hyväksytään yksi lausuma ja että lakialoitteet LA 42/2008 vp, LA 126/2008 vp ja LA 98/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2010 Keskeytetty PTK 69/2010 6
24.06.2010 Päättynyt PTK 74/2010 3 87
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot