Valtiopaivaasia HE 41/2013

HE 41/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta

Päätökset

1. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
578/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.04.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kotala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2013 vp
Valmistunut

24.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2013 Päättynyt PTK 61/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2013