HE 42/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
646/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1420

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1510

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 81/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Keskeytynyt PTK 82/1992
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 22
Istuntopöytäkirjan sivu

2455

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 30
Istuntopöytäkirjan sivu

2565

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot