Valtiopaivaasia HE 42/1994

HE 42/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydensuojelulaiksi ja laiksi ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Terveydensuojelulaki

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
763/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
764/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Terveydensuojelulaki

2) Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.04.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

620

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 737

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/1994 vp
Valmistunut

08.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1577

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1633 20
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2277

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot