HE 42/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1010/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1011/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1012/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1013/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1014/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1015/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1016/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki elintarvikelain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1017/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki sähkömarkkinalain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1018/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1019/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1020/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1021/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1022/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1023/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki tekijänoikeuslain 56 a ja 56 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1024/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Uusi laki: Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta, LaVM 2/1995 vp

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1025/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 a §:n muuttamisesta

5) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 80 §:n muuttamisesta

6) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 a §:n muuttamisesta

7) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

8) Laki elintarvikelain 40 §:n muuttamisesta

9) Laki sähkömarkkinalain 47 §:n muuttamisesta

10) Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

11) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

12) Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

13) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

14) Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

15) Laki tekijänoikeuslain 56 a ja 56 b §:n muuttamisesta

16) Uusi laki: Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta, LaVM 2/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

789

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/1995 vp
Valmistunut

09.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

970

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1096

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Vastaus
EV 19/1995 vp