HE 42/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n sekä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
647/1997
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
648/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n muuttamisesta

2) Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/1997 vp
Valmistunut

04.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 87/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom 2) VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997

Vastaus
EV 91/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1