HE 42/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rajavartiolaitoksesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.03.1999

Säädöskokoelma
320/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rajavartiolaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkö Uusitalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/1998 vp
Valmistunut

22.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 190/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Vastaus
EV 269/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot