Valtiopaivaasia HE 42/1998

HE 42/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksesta

Päätökset

1) Laki rajavartiolaitoksesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.03.1999

Säädöskokoelma
320/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rajavartiolaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkö Uusitalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/1998 vp
Valmistunut

22.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1998 vp
Valmistunut

28.05.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 190/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​