Valtiopaivaasia HE 42/2004

HE 42/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.09.2004

Voimaantulo

15.09.2004

Säädöskokoelma
847/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.09.2004

Voimaantulo

15.09.2004

Säädöskokoelma
848/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Aurola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 11
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2004 vp
Valmistunut

28.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 15/2004 vp
Valmistunut

11.05.2004

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 11/2004 vp
Valmistunut

25.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.2004 Päättynyt PTK 68/2004 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin