Valtiopaivaasia HE 42/2005

HE 42/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
621/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
622/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

2. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Poistettu PTK 45/2005 9
28.04.2005 Päättynyt PTK 47/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 1. lakiehdotuksen 7 ja 11 § muutettuina.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 16/2005 vp
Valmistunut

19.05.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2005 Päättynyt PTK 71/2005 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin