Valtiopaivaasia HE 42/2010

HE 42/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
688/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
689/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kotkavuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2010 Päättynyt PTK 36/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2010 vp
Valmistunut

15.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2010 Keskeytetty PTK 69/2010 19
24.06.2010 Päättynyt PTK 74/2010 7 94
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.07.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​