HE 43/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
588/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Wilska

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1458

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1510

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/1992 vp
Valmistunut

08.05.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 57/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.1992 Päättynyt PTK 59/1992 4
Istuntopöytäkirjan sivu

1754

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1992