Valtiopaivaasia HE 43/1992

HE 43/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
588/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.04.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Wilska

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1458

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992 1510

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/1992 vp
Valmistunut

08.05.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 57/1992 1706

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.1992 Päättynyt PTK 59/1992 1754 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992 1786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1992