Valtiopaivaasia HE 43/1995

HE 43/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1682/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.1995

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995 789

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1995 vp
Valmistunut

28.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3103

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995 3119
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3186

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995