Valtiopaivaasia HE 43/1997

HE 43/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 92/100/ETY

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.1997

Voimaantulo

10.11.1997

Säädöskokoelma
967/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 17/1997 vp
Valmistunut

03.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1997 Päättynyt PTK 124/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1997