Valtiopaivaasia HE 43/1998

HE 43/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain eräiden säännösten kumoamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

24.06.1998

Säädöskokoelma
420/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1998 vp
Valmistunut

26.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1998 Päättynyt PTK 68/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1998 Päättynyt PTK 70/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot