HE 43/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiamarkkinavirastosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Energiamarkkinavirastosta

Vahvistettu

11.02.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
507/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Energiamarkkinavirastosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1999 Poistettu PTK 46/1999
08.09.1999 Poistettu PTK 47/1999
09.09.1999 Poistettu PTK 49/1999
10.09.1999 Päättynyt PTK 50/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/1999 vp
Valmistunut

23.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 97/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1999 Päättynyt PTK 98/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1999 Päättynyt PTK 99/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1999

Vastaus
EV 93/1999 vp