Valtiopaivaasia HE 44/1991

HE 44/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta sekä laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain, turvavarastolain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1682/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1684/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki turvavarastolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1685/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1686/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

2) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

3) Laki turvavarastolain muuttamisesta

4) Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.06.1991

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kupiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1184

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.1991 Päättynyt PTK 48/1991 1251

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/1991 vp
Valmistunut

01.10.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1991 Päättynyt PTK 62/1991 1897

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Päättynyt PTK 64/1991 1954
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991 1990

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 1 mom ja VJ 69 § 1 mom HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1991

Hyväksytyt lausumat

TaVM:n 1. ponsi

​​​​