HE 44/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uskonnonvapauslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
589/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lehtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1289

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1993 vp
Valmistunut

01.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1993 Päättynyt PTK 67/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1993 Päättynyt PTK 69/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1629

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1726

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.1993