Valtiopaivaasia HE 44/1994

HE 44/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksesta

Päätökset

1) Laki Hallinnon kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

15.06.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
496/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Hallinnon kehittämiskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.04.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

776

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 802

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/1994 vp
Valmistunut

03.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1039

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1058
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1069

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994

​​​​