Valtiopaivaasia HE 44/1995

HE 44/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
897/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
898/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
899/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

3) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1995 Päättynyt PTK 32/1995 768

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995 924

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 1007
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995 1096
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1105

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

​​​​