Valtiopaivaasia HE 44/1996

HE 44/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
484/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
485/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntalain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
486/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta

2) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki kuntalain 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.05.1996

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pihlajaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1345

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1996 Päättynyt PTK 55/1996 1355

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1996 vp
Valmistunut

22.05.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2387

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996 2433
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2701

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​