Valtiopaivaasia HE 44/1999

HE 44/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

31.12.1999

Säädöskokoelma
1043/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

31.12.1999

Säädöskokoelma
1044/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

31.12.1999

Säädöskokoelma
1045/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

31.12.1999

Säädöskokoelma
1046/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.09.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/1999 vp
Valmistunut

30.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1999 Päättynyt PTK 65/1999 7
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1999 Päättynyt PTK 67/1999 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1999