Valtiopaivaasia HE 44/2002

HE 44/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
515/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
516/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
517/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 24 ja 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
518/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
519/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
520/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
521/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
522/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ilmailulain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
523/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
524/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
525/2003
Päätös

Hyväksytty

12. Laki vartioimisliikelain 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
526/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
527/2003
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ulosottolain 3 luvun 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
528/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
529/2003
Päätös

Hyväksytty

17. Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
530/2003
Päätös

Hyväksytty

18. Laki aluevalvontalain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
531/2003
Päätös

Hyväksytty

19. Laki mielenterveyslain 22 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
532/2003
Päätös

Hyväksytty

20. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
533/2003
Päätös

Hyväksytty

21. Laki sotilaskurinpitolain 8 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
534/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

22. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
535/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
536/2003
Päätös

Hyväksytty

24. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
537/2003
Päätös

Hyväksytty

25. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
538/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

26. Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 ja 12 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
539/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

27. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
540/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta

4. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 24 ja 51 §:n muuttamisesta

5. Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki ilmailulain 37 §:n muuttamisesta

10. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

12. Laki vartioimisliikelain 5 §:n muuttamisesta

13. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

14. Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta

15. Laki ulosottolain 3 luvun 30 §:n muuttamisesta

16. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n muuttamisesta

17. Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

18. Laki aluevalvontalain 31 §:n muuttamisesta

19. Laki mielenterveyslain 22 d §:n muuttamisesta

20. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 35 §:n muuttamisesta

21. Laki sotilaskurinpitolain 8 ja 38 §:n muuttamisesta

22. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

23. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

24. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

25. Laki yhdyskuntapalvelulaista annetun lain muuttamisesta

26. Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 ja 12 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.04.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2002 Päättynyt PTK 39/2002 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 28/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-11., 13.-20., 23., 24. ja 26. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 12. lakiehdotus hylätään, että 1., 21., 22. ja 25. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että 2. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 30/2001 vp pohjalta muutettuna, että hyväksytään uusi 27. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 11/1999 vp, LA 22/1999 vp, LA 139/2000 vp, LA 3/2001 vp, LA 54/2001 vp, LA 61/2001 vp, LA 105/2001 vp, LA 111/2001 vp, LA 160/2001 vp ja LA 28/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 124/2000 vp, TPA 71/2001 vp, TPA 141/2001 vp, TPA 144/2001 vp ja TPA 230/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2002 vp
Valmistunut

17.09.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 188/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002 1 1-4
Päätös

1. - 11. ja 13. - 26. lakiehdotukset sekä valiokunnan ehdottama uusi 27. lakiehdotus hyväksyttiin ja 12. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset 1-11 ja 13-27 ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen 12 hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, ja että 1. lakiehdotuksesta on kuitenkin poistettava 3 luvun 2 §:n 3 momentti.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.05.2003