Valtiopaivaasia HE 44/2010

HE 44/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Henkilöstörahastolaki

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
934/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
935/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
936/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
937/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
938/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
939/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
940/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
941/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kunnallisen eläkelain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
942/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
943/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki tapaturmavakuutuslain 35 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
944/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Henkilöstörahastolaki

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

3. Laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta

4. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

7. Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta

8. Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta

9. Laki kunnallisen eläkelain 68 §:n muuttamisesta

10. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

11. Laki tapaturmavakuutuslain 35 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2010 Päättynyt PTK 36/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 6/2010 vp
Valmistunut

17.09.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään sellaisinaan paitsi 1. lakiehdotuksen 19 ja 66 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2010 Päättynyt PTK 87/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2010 Päättynyt PTK 90/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2010