Valtiopaivaasia HE 45/1994

HE 45/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
448/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.04.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

776

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 802

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/1994 vp
Valmistunut

03.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1040

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1060
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1091

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994

​​​​