Valtiopaivaasia HE 45/1995

HE 45/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.07.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
999/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.1995

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995 789

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995 917

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 975
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995 1096
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1103

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995