Valtiopaivaasia HE 46/1993

HE 46/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kotieläinjalostuslaiksi ja laiksi eräiden kotieläinten maahan tuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Kotieläinjalostuslaki

Vahvistettu

20.08.1993

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
794/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eräiden kotieläinten maahan tuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.1993

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
795/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kotieläinjalostuslaki

2) Laki eräiden kotieläinten maahan tuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1993

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1289

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/1993 vp
Valmistunut

08.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993 1736

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 75/1993 1740
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1861

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993

​​​​