Valtiopaivaasia HE 46/1996

HE 46/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotuksen ennakkotietojärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki keskusverolautakunnasta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
535/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
536/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
537/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
538/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
539/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
540/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
541/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
542/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
543/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki arpajaisverolain 15 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
544/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
545/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
546/1996
Päätös

Hyväksytty

13) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
547/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki keskusverolautakunnasta

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

3) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

4) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

6) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

7) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

8) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

9) Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10) Laki arpajaisverolain 15 ja 16 §:n muuttamisesta

11) Laki leimaverolain muuttamisesta

12) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

13) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.05.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1345

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1996 Päättynyt PTK 55/1996 1355

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/1996 vp
Valmistunut

11.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996 2515

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 86/1996 2535
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2701

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996