Valtiopaivaasia HE 46/1999

HE 46/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain, tuloverolain sekä verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
979/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
980/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
981/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/1999 vp
Valmistunut

01.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1 ja 3 lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2 lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 45 §:n 3 momentti muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1999 Päättynyt PTK 65/1999 4
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1999 Päättynyt PTK 67/1999 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1999

​​​​