Valtiopaivaasia HE 46/2003

HE 46/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle saamen kielilaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Saamen kielilaki

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1086/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Saamen kielilaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 11
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 10
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2003 vp
Valmistunut

19.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2003 Päättynyt PTK 98/2003 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2003

​​​​