Valtiopaivaasia HE 46/2006

HE 46/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

05.06.2006

Säädöskokoelma
418/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

05.06.2006

Säädöskokoelma
419/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

05.06.2006

Säädöskokoelma
420/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sorainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 20
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2006 vp
Valmistunut

05.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2006 Päättynyt PTK 56/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2006

​​​​