Valtiopaivaasia HE 46/2009

HE 46/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Valtakunnanvoudinvirastosta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
519/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
520/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
521/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Valtakunnanvoudinvirastosta

2. Laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2009 vp
Valmistunut

27.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2009 Päättynyt PTK 58/2009 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2009