Valtiopaivaasia HE 47/1993

HE 47/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
709/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1993

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1289

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/1993 vp
Valmistunut

07.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1993 Päättynyt PTK 72/1993 1715

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1993 Päättynyt PTK 73/1993 1719
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1861

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993

​​​​