HE 47/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuspankkien yhteenliittymää koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
575/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
576/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
577/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
578/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1345

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1996 Päättynyt PTK 55/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1356

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/1996 vp
Valmistunut

11.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Keskeytynyt PTK 86/1996
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 6-11
Istuntopöytäkirjan sivu

2536

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2748

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 106/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1