Valtiopaivaasia HE 47/1999

HE 47/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
969/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
970/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
971/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
972/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 51 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
973/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

4. Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki rikoslain 51 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/1999 vp
Valmistunut

24.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 60/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.9.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1999 Päättynyt PTK 62/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1999 Päättynyt PTK 67/1999 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.1999