Valtiopaivaasia HE 47/2005

HE 47/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
678/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
679/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
680/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
681/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
682/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
677/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta

4. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

7. Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

9. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kullaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 14
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, hallituksen esitykseen HE 47/2005 vp sisältyvä 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esitykseen HE 47/2005 vp sisältyvät 1.-4. ja 9. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hallituksen esitykseen HE 155/2003 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/2005 vp
Valmistunut

07.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 77/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2003 vp

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 4. ja 9. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 4. lakiehdotuksen 53 a §:stä sekä 9. lakiehdotuksen 2, 8, 10 ja 11 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus muutoksenhakuelimen päätösvaltaisesta kokoonpanosta otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005