Valtiopaivaasia HE 47/2009

HE 47/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
469/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
470/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
471/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta

2. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2009 vp
Valmistunut

02.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2009 Päättynyt PTK 62/2009 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2009

​​​​