HE 48/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 4 §:n ja laiksi kaavoitusalueiden jakolain 2 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
631/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kaavoitusalueiden jakolain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
632/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

2) Laki kaavoitusalueiden jakolain 2 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1289

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/1993 vp
Valmistunut

07.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1993 Päättynyt PTK 72/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1993 Päättynyt PTK 73/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1719

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1861

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993