Valtiopaivaasia HE 48/1998

HE 48/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Vaalilaki

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
714/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
715/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
716/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Vaalilaki

2) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta

3) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/1998 vp
Valmistunut

10.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1998 Päättynyt PTK 105/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Keskeytynyt PTK 107/1998
18.09.1998 Päättynyt PTK 108/1998 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 2

​​​​