Valtiopaivaasia HE 48/2011

HE 48/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1206/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Väisänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 7
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 7
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 7
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2011 Päättynyt PTK 70/2011 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2011

​​​​